آموزش مجازی

با پيدايش کامپيوتر وبه دنبال آن شبکه‌هاي کامپيوتري و وب جهاني در دهه‌هاي اخر قرن بيستمـ نوع ديگري از آموزش و مکانهاي آموزشي را فرا روي دانشجويان وفراگيران قرار داده است. اين نوع آموزش شالوده‌اي از کاربرد تکنولوژي، ارتباطات، مفاهيمـ روانشناختي، حرفه‌اي وآکادميک بر اساس معيارها واستاندارد‌هاي معمول است که بنا به اهداف، نيازها و واقعيت‌هاي موجود جوامع شکل خاصي به خود ميگيرد.

ادامه مطلب »

آموزش از راه دور

اگر یادگیری الکترونیکی را به مجموعه فعالیت های آموزش اطلاق کنیم که با بهره مندی از ابزارهای الکترونیکی نظیر دستگاههای صوتی، تصویری، رایانه ای، شبکه ای، مجازی و ... چهره آموزش را در کشورها تغییر داده است، آن گاه می پذیریم که توجه، تحقیق، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای یادگیری الکترونیکی برای تمام دولت ها و ملت ها امری اساسی، مهم و اجتناب ناپذیر است.

ادامه مطلب »

مدارک بین المللی

با پيدايش کامپيوتر وبه دنبال آن شبکه‌هاي کامپيوتري و وب جهاني در دهه‌هاي اخر قرن بيستمـ نوع ديگري از آموزش و مکانهاي آموزشي را فرا روي دانشجويان وفراگيران قرار داده است. اين نوع آموزش شالوده‌اي از کاربرد تکنولوژي، ارتباطات، مفاهيمـ روانشناختي، حرفه‌اي وآکادميک بر اساس معيارها واستاندارد‌هاي معمول است که بنا به اهداف، نيازها و واقعيت‌هاي موجود جوامع شکل خاصي به خود ميگيرد.

ادامه مطلب »